என் அம்மாவிற்கு 'அழகான' மணமகன் தேவை.. இப்படியும் ஒரு மகளா?.. செம வைரல்!

முகப்பு > செய்திகள் > இந்தியா

By Sakthi Nian | Nov 02, 2019 01:50 PM

நாம் எவ்வளவு தான் முன்னேறி இருந்தாலும் பெண்கள் மறுமணம் குறித்து தவறான புரிதல்கள் இன்றளவும் நமது சமூகத்தில் நிலவி வருகின்றன. ஒரு குழந்தைக்கு அம்மா ஆகிவிட்டால் மறுமணம் குறித்து அந்த பெண் கனவிலும் நினைக்க கூடாது என்ற பிற்போக்கு எண்ணங்களும் இங்கே அதிகளவில் நிலவுகின்றன.

Dev3 Nov 2 BNS News3 Tamil

நாம் எவ்வளவு தான் முன்னேறி இருந்தாலும் பெண்கள் மறுமணம் குறித்து தவறான புரிதல்கள் இன்றளவும் நமது சமூகத்தில் நிலவி வருகின்றன. ஒரு குழந்தைக்கு அம்மா ஆகிவிட்டால் மறுமணம் குறித்து அந்த பெண் கனவிலும் நினைக்க கூடாது என்ற பிற்போக்கு எண்ணங்களும் இங்கே அதிகளவில் நிலவுகின்றன.

நாம் எவ்வளவு தான் முன்னேறி இருந்தாலும் பெண்கள் மறுமணம் குறித்து தவறான புரிதல்கள் இன்றளவும் நமது சமூகத்தில் நிலவி வருகின்றன. ஒரு குழந்தைக்கு அம்மா ஆகிவிட்டால் மறுமணம் குறித்து அந்த பெண் கனவிலும் நினைக்க கூடாது என்ற பிற்போக்கு எண்ணங்களும் இங்கே அதிகளவில் நிலவுகின்றன.

நாம் எவ்வளவு தான் முன்னேறி இருந்தாலும் பெண்கள் மறுமணம் குறித்து தவறான புரிதல்கள் இன்றளவும் நமது சமூகத்தில் நிலவி வருகின்றன. ஒரு குழந்தைக்கு அம்மா ஆகிவிட்டால் மறுமணம் குறித்து அந்த பெண் கனவிலும் நினைக்க கூடாது என்ற பிற்போக்கு எண்ணங்களும் இங்கே அதிகளவில் நிலவுகின்றன.

நாம் எவ்வளவு தான் முன்னேறி இருந்தாலும் பெண்கள் மறுமணம் குறித்து தவறான புரிதல்கள் இன்றளவும் நமது சமூகத்தில் நிலவி வருகின்றன. ஒரு குழந்தைக்கு அம்மா ஆகிவிட்டால் மறுமணம் குறித்து அந்த பெண் கனவிலும் நினைக்க கூடாது என்ற பிற்போக்கு எண்ணங்களும் இங்கே அதிகளவில் நிலவுகின்றன.

Tags : #INDIA1