'கொட்டிய மழை'...'அடர்ந்த இருள்'...'பதறிய இளம் பெண்'...நெகிழ வைத்த 'அரசு பஸ் கண்டக்டர், டிரைவர்!

முகப்பு > செய்திகள் > தமிழகம்

By Sakthi Nian | Nov 02, 2019 01:47 PM

கேரள அரசு பஸ் கண்டக்டர், டிரைவர் செய்த செயல், கேரளாவை தாண்டி இருவருக்கும் பாராட்டுகளை பெற்று தந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுகுறித்து நெகிழ வைக்கும் நிகழ்வை தற்போது காண்போம்.

Dev3 Nov 2 BNS News1 Tamil

கேரள அரசு பஸ் கண்டக்டர், டிரைவர் செய்த செயல், கேரளாவை தாண்டி இருவருக்கும் பாராட்டுகளை பெற்று தந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுகுறித்து நெகிழ வைக்கும் நிகழ்வை தற்போது காண்போம்.

கேரள அரசு பஸ் கண்டக்டர், டிரைவர் செய்த செயல், கேரளாவை தாண்டி இருவருக்கும் பாராட்டுகளை பெற்று தந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுகுறித்து நெகிழ வைக்கும் நிகழ்வை தற்போது காண்போம்.

கேரள அரசு பஸ் கண்டக்டர், டிரைவர் செய்த செயல், கேரளாவை தாண்டி இருவருக்கும் பாராட்டுகளை பெற்று தந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுகுறித்து நெகிழ வைக்கும் நிகழ்வை தற்போது காண்போம்.

கேரள அரசு பஸ் கண்டக்டர், டிரைவர் செய்த செயல், கேரளாவை தாண்டி இருவருக்கும் பாராட்டுகளை பெற்று தந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுகுறித்து நெகிழ வைக்கும் நிகழ்வை தற்போது காண்போம்.

கேரள அரசு பஸ் கண்டக்டர், டிரைவர் செய்த செயல், கேரளாவை தாண்டி இருவருக்கும் பாராட்டுகளை பெற்று தந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுகுறித்து நெகிழ வைக்கும் நிகழ்வை தற்போது காண்போம்.

Tags : #AJITH