‘பெற்றோர் அலட்சியத்தால்’.. ‘வீட்டிற்கு வெளியே விளையாடிக் கொண்டிருந்த’.. ‘3 வயது பெண் குழந்தைக்கு நடந்த பயங்கரம்’..

முகப்பு > செய்திகள் > தமிழகம்

By Sakthi Nian | Nov 02, 2019 01:52 PM

ஆம்பூர் அருகே பெற்றோர் அலட்சியத்தால் தண்ணீர் டிரம்முக்குள் தவறி விழுந்து 3 வயது குழந்தை உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Dev3 Nov 2 BNS News4 Tamil

ஆம்பூர் அருகே பெற்றோர் அலட்சியத்தால் தண்ணீர் டிரம்முக்குள் தவறி விழுந்து 3 வயது குழந்தை உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆம்பூர் அருகே பெற்றோர் அலட்சியத்தால் தண்ணீர் டிரம்முக்குள் தவறி விழுந்து 3 வயது குழந்தை உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆம்பூர் அருகே பெற்றோர் அலட்சியத்தால் தண்ணீர் டிரம்முக்குள் தவறி விழுந்து 3 வயது குழந்தை உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆம்பூர் அருகே பெற்றோர் அலட்சியத்தால் தண்ணீர் டிரம்முக்குள் தவறி விழுந்து 3 வயது குழந்தை உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆம்பூர் அருகே பெற்றோர் அலட்சியத்தால் தண்ணீர் டிரம்முக்குள் தவறி விழுந்து 3 வயது குழந்தை உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆம்பூர் அருகே பெற்றோர் அலட்சியத்தால் தண்ணீர் டிரம்முக்குள் தவறி விழுந்து 3 வயது குழந்தை உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆம்பூர் அருகே பெற்றோர் அலட்சியத்தால் தண்ணீர் டிரம்முக்குள் தவறி விழுந்து 3 வயது குழந்தை உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Tags : #ADMK